VYTVOŘENO PRO VAŠE ČLENY, TRENÉRY

A PODPORU VAŠEHO PODNIKÁNÍ

TRX MAPS provádí kompletní skenování pohybů těla za méně než 30 sekund. Výsledky jsou následně předávány prostřednictvím e-mailu, kde se zobrazí společně s návrhy vhodných cviků, zaměřených na slabé oblasti pozorovaného jedince.

TRX MAPS VÁM POMŮŽE:

 • Pracovat s genetikou

 • Prodat další členství i tréninky

 • Zvýšit zapojení členů

 • Vytvářet chytřejší tréninkové programy

OBOHAŤTE VAŠE PODNIKÁNÍ O PŘIDANOU HODNOTU: TRX MAPS

PŘILÁKEJTE KLIENTY

V komerčních fitness zařízeních využívá služby osobních trenérů, případně lekcí v malých skupinách, průměrně jen asi 8 % klientů. Nová technologie TRX MAPS vám pomůže navázat rozhovor s dalšími 92 %.

ZAPOJTE ČLENY

Na základě analýzy pohybu každého jednotlivce umožňuje TRX MAPS sestavit každému členovi individuální tréninkový plán pro zlepšení mobility, aktivace, držení těla a symetrie. Při pravidelném skenování mohou členové sledovat, jak se v průběhu času vyvíjejí.

ŘÍZENÍ VÝNOSŮ

TRX MAPS je osvědčeným nástrojem pro řízení výnosů z členských poplatků, což umožňuje efektivněji plánovat tréninky. Portál admin navíc shromažďuje a organizuje informace a dává vám možnost sledovat, jak co nejlépe zpeněžit kroky, které za účelem nabízených tréninků a služeb podnikáte.

JAK TO FUNGUJE

V rámci TRX MAPS vykoná sledovaný pouze 3 dřepy s rukama nad hlavou (overhead squats). Podle toho, jak jsou provedeny, dokáže TRX MAPS objektivně identifikovat neefektivnost pohybu ve 4 kritických kategoriích, jimiž jsou: mobilita, aktivace, držení těla a symetrie. Výsledky jsou potom dotyčnému doručeny formou e-mailu společně se sadou nápravných cvičení sloužících k posílení slabých míst a zlepšení neefektivnosti pohybu. Při pravidelném hodnocení mohou jednotlivci v průběhu času sledovat své pokroky.

Digitální kurz TRX MAPS je po nákupu přístupný všem zákazníkům. Učební plán pokrývá vše od provedení TRX MAPS přes interpretaci výsledků až po zodpovězení otázky „Proč“ a co vlastně stojí za tímto jedinečným produktem.

Pro více osobní a prakticky zužitkovatelný zážitek vám TRX nabízí příležitost uspořádat živý kurz TRX MAPS (vedený instruktorem TRX). Tato čtyřhodinová prezentace zahrnuje kompletní vysvětlení filosofie TRX MAPS, zasvěcení do práce s touto jedinečnou technologií a rozebrání rolí, které v celkovém konceptu hrají klienti a trenéři. Je zde také prostor pro zodpovězení otázek k tématu.

VZDĚLÁVÁNÍ TRENÉRŮ

Kurzy TRX MAPS: Digitálně & Fyzicky

MARKETING + PODPORA

Spolu s vyhrazeným manažerem účtu, který vám pomůže s implementací, vám TRX poskytne všechny materiály, které potřebujete k aktivaci, marketingu a vzdělávání vašich zaměstnanců a členů.

 

V sadě nástrojů TRX MAPS se nachází:

 • Hloubková instalace a technická příručka

 • FAQ - podpora vzdělávání

 • Marketingová aktiva zaměřená na členy

 • Loga

 • Knihovna obrázků

 • Marketingové e-mailové šablony

 • Aktiva sociálních médií

 • Knihovna cviků pro lepší porozumění navrhovaných oprav cvičení

3D FITNESS s. r. o.

Orlická kasárna 1491

564 01 Žamberk

Mail: info@3dfitness.cz

Tel: +420 733 191 772

 • Facebook
 • YouTube
 • Instagram
Kontaktujte nás