.

KOMERČNÍ FITNESS

TRX už nejsou pouze závěsné systémy, naopak je to komplexní řešení pro celé fitness. Od školení tvých trenérů i managementu, přes přepracování prostorů po zařazení skupinových lekcí TRX. 

​Naučíme tě pracovat s tvým novým prostorem, nářadím, klienty i efektivitou tréninku.

Od podlahy

Zarovnáme si podlahy, přebrousíme nebo použijeme nivelační stěrky. Zajistíme pokládku všech povrchů v celém sportovišti. Od podlahy v šatnách, přes recepci a přístupové koridory, až po vysoce zátěžové povrchy v posilovně, sálech. Klademe velký důraz na silovou zónu, kdy využíváme antivibrační rohože a jiné prvky pro snížení přenosů rázů do stavby a zabezpečení co nejkvalitnějšího odhlučnění.

Realizace

Instalace probíhá v dohodnutých termínech. Naší prioritou je tvoje spokojenost. Propracovaný harmonogram instalace doplňujeme profesionálně provedenou prací. Zodpovídáme za pokládky podlahy, instalaci strojů a vybavení.

Skupinové lekce

Sály pro skupinové lekce musejí již při vstupu napovídat jaké aktivitě je prostor určen. Pěkně uložené nářadí v regálech, špičková podlaha, úžasná světla a hlavně perfektní instruktor je základem každé úspěšné fitness realizace.

Vyškolíme celý tvůj tým

Postaráme se o management klubu i recepční. Tvým trenérům ukážeme zcela nový pohled na práci s klientem a tvým instruktorům vdechneme energii do žil. Tvůj tým je tvá prodloužená ruka a my zajistíme, že bude jejich srdce tepat tvým rytmem.

DEN "D"

Slavností otevření nového centra či spuštění nového cvičebního programu – musí být vždy významnou událostí v celém realizačním procesu. Zahájení provozu každé nové realizace otevře atraktivní show. Náš tým master trenérů či realizační tým zajistí odbornou prezentaci nářadí a cvičebních programů.